Regulament Concurs

Regulamentul Concursului “The Most Inspirational Content Creator”

1. Desfasurare

1. Concursul este desfasurat in cadrul evenimentului COMMA – Communication Awards (denumit in continuare „Organizator”), prin intermediul website-ului www.commawards.ro.

2. Concursul este adresat utilizatorilor de Internet din Romania.

2. Aria si durata Concursului

1. Concursul se desfasoara in perioada 07.03.2024  si 17.03.2024  inclusiv (denumit in continuare ”Durata”) 

2. Concursul este organizat si se desfasoara pe teritoriul Romaniei.

3. Participantii

1. Participantul la Concurs (denumit in continuare „Participant”) poate fi doar o persoana fizica, care:

– sa aiba varsta de peste 18 ani cel tarziu la data inscrierii in Concurs

– locuieste pe teritoriul Romaniei

– este utilizator de Internet

– indeplineste conditiile de participare la Concurs, astfel cum sunt stabilite in prezentul regulament

2.Participantul la Concurs nu poate fi un angajat sau colaborator al Organizatorului. Nu pot participa la Concurs nici membrii familiilor acestora, respectiv sotul/sotia, parintii, bunicii, copiii, nepotii, fratii si surorile

3.Un participant se poate inscrie o singura data in Concurs.

4. Reguli de Concurs

1. Sarcina Participantului in cadrul Concursului este de a vota unul dintre creatorii de continut propusi de Organizator in sectiunea dedicata pe platforma online VotingOnline.ro

2.Pentru a participa la Concurs, Participantul trebuie: 

◦ sa acceseze pagina https://commawards.ro/most-inspirational-content-creator/

◦ sa consulte lista cu creatorii de continut nominalizati.

◦ sa acceseze mai departe pagina https://votingonline.ro/evenimente/voteaza/comma-communication-awards

◦ sa isi introduca Prenumele si Numele, precum si adresa de e-mail.

◦ sa acceseze adresa de e-mail furnizata si sa deschida mesajul primit de la Organizator.

◦ sa apese butonul „Voteaza aici” care face trimitere la pagina de vot.

◦ sa bifeze un singur creator de continut preferat.

◦ sa apese butonul „Voteaza”

◦ sa verifice adresa de e-mail furnizata pentru a primi confirmarea votului online.

5. Premiile

1. Premiul Concursului consta intr-un iPhone 15 Pro (una bucata) si 5 cadouri Milka.

2. Castigatorii vor fi alesi prin tragere la sorti utilizand aplicatia https://www.random.org.

3. Castigatorii vor fi anuntati pe pagina https://commawards.ro/most-inspirational-content-creator/#, pe 20 martie 2024.

4. Castigatorii vor fi contactati de catre Organizator prin intermediul adresei de e-mal furnizate la inscrierea pe pagina VotingOnline.ro.

5. In cazul in care castigatorii nu raspund mesajului primit din partea Organizatorului in termen de 72 de ore cu transmiterea adresei de e-mail, premiul nu va mai fi oferit si nu se va extrage un nou castigator.

6. In cadrul concursului desfasurat in perioada de 07.03.2024 – 17.03.2024, o persoana va fi desemnata un castigator pentru premiul iPhone 15 Pro si alte 5 persoane pentru cele 5 cadouri Milka. Numele participantului ce corespunde primul numar extras prin intermediul Random.org va fi desemnat castigatorul iPhone 15 Pro, urmatorii 5 participanti fiind castigatorii celor 5 cadouri Milka.

6. Date cu caracter personal

1. Prelucrarea datelor cu caracter personal are loc in baza Regulamentului U.E. nr. 679 din 27 aprilie 2016, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, denumit in continuare ”RGPD”.

2. Datele cu caracter personal prelucrate de Organizator in scopul mentionat in prezentul regulament vor fi pastrate cat este necesar, pentru procesul de premiere.

3. Daca se initiaza o masura legala, Datele cu caracter personal pot fi pastrate pana la finalul acestei actiuni, inclusiv eventualele perioade de recurs, iar apoi vor fi sterse sau arhivate, conform prevederilor legislatiei aplicabile.

4. In principiu, Datele cu caracter personal vor fi pastrate de Organizator pe durata solicitata sau permisa de legislatia aplicabila. Ulterior, Organizatorul va elimina/sterge Datele cu caracter personal din sistemele si evidentele sale si/sau vor fi luate masuri pentru a le anonimiza, astfel incat participantii castigatori sa nu mai poata fi identificati in baza acestor date. Datele cu caracter personal vor fi sterse dupa 6 luni de la incetarea promotiei, cu exceptia situatiei in care prevederile legale impun pastrarea acestora pentru o perioada mai lunga.

5. Organizatorul garanteaza respectarea confidentialitatii datelor cu caracter personal. Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, consumatorii inscrisi in Concurs si castigatorii premiilor Concursului sunt de acord cu toate prevederile Regulamentului si isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa fie prelucrate conform celor de mai sus.

6. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti.

7. Forta majora

1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art. 1380 si 1634 Cod civil. Organizatorul daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Concurs existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

8. Dispozitii finale

1. Regulamentul Concursului este disponibil pe site-ul Concursului, in mod gratuit.

2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul. Modificarea Regulamentului se va face prin Act aditional, care va fi autentificat in aceleasi conditii si care va intra in vigoare din momentul in care Regulamentul modificat este publicat pe site-ul Concursului. O modificare a termenilor si conditiilor nu poate restrictiona drepturile deja dobandite de Participanti.

3. Participantul poate depune o plangere cu privire la modul in care se desfasoara Concursul. Reclamatiile vor fi solutionate de catre Organizator in termen de 14 zile de la primirea reclamatiei.

4. Pentru a depune o plangere sau o reclamatie cu privire la modul de desfasurare a Concursului, la Regulamentul acestuia sau in orice alte chestiuni referitoare la Concurs, trebuie sa contactati Organizatorul prin trimiterea unui e-mail la urmatoarea contact@commawards.ro. Reclamatia trebuie sa contina numele, prenumele si adresa participantului, precum si indicarea motivului pentru care a depus reclamatia si a comportamentului specificat al Organizatorului. De asemenea, reclamatiile pot fi trimise la adresa inregistrata a Organizatorului.

5. Orice informatie despre Concurs continuta in materialele promotionale si publicitare are doar un caracter auxiliar, domeniul de aplicare a drepturilor Participantilor si ale Organizatorului fiind definit de prezentul Regulament.

  • Hosting by Host-Age.ro